JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2017-11-09
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-05-07
จำนวนครั้งที่ชม : 118,463 ครั้ง
Online : 3 คน

การให้บริการทดสอบของบริษัท (Scope of Service)

การทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด มีความชำนาญในการทดสอบกำลังรับน้ำหนัก ของเสาเข็ม วิธีการ Dynamic load test โดยใช้เครื่องมือ มาตรฐานจากประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM D 4945-08 ที่ได้รับการยอมรับ ในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีวิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และผ่านการอบรมวิธี ทดสอบ Dynamic load test จากบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มาทำการฝึกอบรมให้ที่ประเทศสิงคโปร์ เราจึงมีความพร้อมและความชำนาญในการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี Dynamic load test


 

การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Integrity Test)
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด ได้นำเครื่องมือ มาตรฐานจากประเทศอังกฤษ มาใช้ในการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และนำโปรแกรมวิเคราะห์สัญญาณการทดสอบ ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM D 5882-07 มาใช้ในการตรวจสอบหา ค่าความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ที่แม่นยำ และถูกต้องการเจาะตรวจสภาพชั้นดิน (Soil Test)
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำการก่อสร้างของแต่ละโครงการ ปัจจัยแรกควรเริ่มต้นด้วยการเจาะสำรวจสภาพชั้นดินก่อนเป็น อันดับแรก เนื่องจากดินเบื้องล่างมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆมาก ซึ่งส่งผลให้กำลังและคุณสมบัติของดินแตกต่างกันออกไปการเจาะดินเพื่อเก็บตัวอย่างดินมาวิจัย และทดสอบต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง โดยที่จะต้องให้เกิดความกระเทือนต่อดินที่จะนำมาทดสอบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะว่าดินมีความไวตัวมาก เมื่อเกิดแรงกระเทือนก็จะทำให้ โครงสร้างของเปลี่ยนแปลงได้ ค่าที่วิจัยหรือทดลองได้ก็จะผิดไปจากความเป็นจริง ดังนั้น การเจาะและเก็บตัวอย่างดินจึงต้องมีวิธีการที่เหมาะสมกับงานในกำรเจาะสำรวจดินใน โครงการแต่ละโครงการการทดสอบกำลังรบน้ำหนักของเสาเข็ม (Static Load Test)
บริษัท บี.บี.เค ไพล์ เทสติ้ง จำกัด ได้ ดำเนินการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธี Static Load Test โดยการเพิ่มแรงกระทำโดยตรงต่อเสาเข็มเพื่อประเมินขีดความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากพฤติกรรมระหว่างแรงกระทำกับค่าเคลื่อนตัวของเสาเข็ม โดยการทดสอบนี้สามารถทำได้ 2 วิธีคือ ทดสอบแบบ ระบบเสาเข็มสมอหรือ ระบบ Tun Load โดยการใช้ prsses gauge เพื่อวัดค่าน้ำหนักทดสอบที่เกิดจากแม่แรงไฮโดรลิค แล้วนำค่าที่ได้ จากการเคลื่อนตัวนำมาวิเคราะห์ การรับน้ำหนักบรรทุกของของเสาเข็ม